ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
จัดหางานจังหวัดบึงกาฬเชิญชวนพี่น้องชาวบึงกาฬ ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 3 New
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 3 ปี 2561 New
แจ้งเตือน ! คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ New
กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 New
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2562 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2561
กรมการจัดหางาน เผยช่วง 7 เดือน จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 39,000 คน
แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์
บิ๊กอู๋ ! เตรียมเชิญบิ๊กแรงงาน 4 ประเทศต้นทาง หารือนำเข้าแรงงานประมงตาม MOU
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เดือน สิงหาคม 2561
แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2561
กระทรวงแรงงานเปิดโอกาส ! ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้เงินกองทุนฯ สูงสุด 200,000 บาท
ก.แรงงาน ถกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 (INFO)
ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย
เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
‘บิ๊กอู๋’ สั่งเดินหน้า 113 ชุดปฏิบัติการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว พบจับกุม ! กว่า 1,000 ราย
Canon รับสัมครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 500 อัตรา วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
 1 2 3 >  Last ›