ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กกจ. เผย จะไปทำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วันเมื่อไปถึง
การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง ขยายระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ ออกไปจนถึงวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ !! พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศ ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พ.ค. 2563
แบบสำรวจความต้องการทำงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และผู้ที่เดินทางกลับจากภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์บริการจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งาน Part Time ร่วมสู้วิกฤติ Covid - 19
ตำแหน่งงานว่าง เดือน พฤษภาคม 2563 อัพเดทวันที่ 18 พ.ค. 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดกาสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Ltd. มาเก๊า
กกจ. เผย สถิติ คุมเข้มสาย/นายหน้าหลอกไปทำงานต่างประเทศ 3 ปี
Thai Labour Market Journal (April 2020)
ประชาสัมพันธ์-เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th/
กกจ. ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง วางแผนเชิงรุกรับมือ Covid-19
เดือนเมษายน 2563 ตัวเลขประชาชนขึ้นทะเบียน ขอใช้สิทธิกรณีว่างงาน เกือบ 300,000 คน
ค.ร.ม. ไฟเขียว แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ อยู่ทำงานได้ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สมัครด่วน!!! โอกาสมาถึงท่านแล้ว โอกาสได้งาน ได้ความรู้ ได้ทุนการศึกษา โอกาสได้ปริญญา จำนวน 1,325 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
กกจ.เผย จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานมากที่สุด
 1 2 3 >  Last ›