ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ครม.ไฟเขียว ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว12 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (หัวหน้าส่วนราชการ)
เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงแรงงานเผย ! คนไทยแอบลักลอบไปเกาหลีใต้มากสุด
ไทย-ลาว ชื่นมื่น เปิดศูนย์แรกรับฯ จังหวัดมุกดาหารเพิ่ม รองรับการเข้ามาทำงานแรงงานลาว
มติคณะรัฐมนตรี 27-3-61 ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เดินทางกลับประเทศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
งานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ 2561
พิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจ้งหวัดมุกดาหาร
ก.แรงงาน ย้ำ ! แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ สามารถจัดทำทะเบียนและขออนุญาตทำงานได้ภายใน 30 มิ.ย. นี้
เรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาทำงานอะไรได้บ้าง
จ้างเด็กจบใหม่ดีอย่างไร
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ง่ายๆเพียง ผ่าน QR COLD
ยาเสพติดและบทลงโทษทางกฎหมายญี่ปุ่น
การป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan 2561 ครั้งที่ 1
เปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
การป้องกันการเผยแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เวลา 8.00-15.00 น.
 1 2 3 >  Last ›