ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคนงาน เพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย กับนายจ้าง บริษัท VYV Wellness Retreat Sdn.Bgd. ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 12 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562 New
กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย ตำแหน่งคนงานทั่วไป สัญญาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กันยายน 2562 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 4466 6538 ต่อ 106 New
ประกาศรับสมัครคนงานไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 New
62.ความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน New
สหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำแหน่ง New
ข่าวดี ! เปิดรับสมัครฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีรายได้ แถมเงินสนับสนุนประกอบอาชีพ New
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน New
เตือนแรงงานไทยในไต้หวัน เมาแล้วขับ..โทษปรับสูง!!! New
สมัครหมอนวดไทยไปมาเลย์ 12 อัตรา 19 – 30 สิงหาคมนี้ New
สมัครหมอนวดไทยไปมาเลย์ 12 อัตรา 19 – 30 สิงหาคมนี้ New
ส.ส.อนุสรีฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผู้สูงวัยบ้านด่าน บุรีรัมย์ แนะต่อยอดอาชีพ ขยายตลาดโกอินเตอร์ New
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่องอนาคตตลาดแรงงานไทย New
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย New
เปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 10 กันยายน 2562 New
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยในฮ่องกง สั่งทูตแรงงานดูแลอย่างปลอดภัย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
โทษเมาแล้วขับในไต้หวัน
 1 2 3 >  Last ›