ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
นัดพบแรงงาน New
ระเบียบกระทรวงแรางงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ พ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงแรางงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อมูลการขอวัคซีนพาสปอร์ต
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
Thai Labour Market Journal (May 2021)
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รวมสิทธิพิเศษ กบข. มาใหม่! ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์
แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ไต้หวัน
แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี
ครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63
รมว.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะฝีมือด้านงานบริบาล
รอบรู้เรื่องราว กบข. เรื่องความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมาย
รมว. แรงงาน ประชุม คบต. แก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์โควิด ระลอกใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
แจ้งเตือน !! การแอบอ้างรับต่อเล่ม PASSPORT และต่อ VISA ที่หมดอายุให้กับแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น
 1 2 3 >  Last ›