ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนพฤษภาคม 2562 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนเมษายน 2562 New
ประชาสัมพันธ์ "ที่ตั้งสำนักงานใหม่ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่2) สาขาเมืองเกาสง" New
ประชาสัมพันธ์ความเหมาะสมการจ้างงานของนายจ้างบริษัท Imperial Pacific (CNMI),LIC.เกาะไซปันละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานของรัฐ
คำแนะนำเกี่ยวกับภาวะอากาศร้อนในคูเวต
กรมการจัดหางาน จับมือภาคเอกชน จัด “KORAT IT JOBS 2019” ช่วยผู้ว่างงานมีอาชีพ มีรายได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดระวัง !! ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในไต้หวัน
แรงงานไทยแห่สมัครทดสอบภาษาเกาหลี เพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ กว่า 12,000 คน
โปรดระวัง !! ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในไต้หวัน
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือสามัญ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
กรมการจัดหางาน ลั่น ! พร้อมส่งเสริมและคุ้มครองคนหางานไปทำงานต่างประเทศ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
กรมการจัดหางาน ลั่น ! พร้อมส่งเสริมและคุ้มครองคนหางานไปทำงานต่างประเทศ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ใช้แรงงานต่างด้าวเถื่อน ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงาน ผิดนายจ้่างมีโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
เรื่อง โปรดระวัง!!ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในใต้หวัน
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายชารีอะห์
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 1 2 3 >  Last ›