ESAN LMI Station EP.19 โครงการส่งสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ #CoPayment

ESAN LMI Station EP.19 โครงการส่งสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน Co-Payment (ปรับปรุงคุณสมบัติตามมติ ครม. 29 ธ.ค.63)

#CoPayment

#www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

+ ผลิตรายการโดย

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน

+ ติดตามชมผ่านช่องทาง

Facebook = https://www.facebook.com/lmiKhonkaen

Youtube = https://youtu.be/_fT6X2ZCAF8

Websited = https://www.doe.go.th/lmi-ne