นางสาวอนงค์นุช มีศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
นางสาวอนงค์นุช มีศิริ


นางสาวอนงค์นุช มีศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

อาคารไอที สแควร์ หลักสี่ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-576-1780 ถึง 4

Fax. 02-576-1785

E-mail: ar9@doe.go.th