นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
21-01-2020 เวลา 08:00 น. ถึง 21-01-2020 เวลา 16:00 น. วันนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ห้างสรรพสินค้า Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร (ชั้น 2)