งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
08-02-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 22-02-2022 เวลา 01:44 น. นัดพบแรงงาน ONLINE ไลฟ์สด (Facebook Live) สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เฟชบุ๊ก ไลฟ์สด (Facebook Live) นัดพบแรงงาน ONLINE ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 22 ก.พ. นี้