งานนัดพบแรงงานย่อย RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
23-03-2021 เวลา 08:45 น. ถึง 09-03-2021 เวลา 08:45 น. วันนัดพบแรงงาน 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร (ชั้น 2) บริเวณศูนย์อาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ห้างสรรพสินค้า Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร (ชั้น 2) บริเวณศูนย์อาหาร