นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
03-06-2019 เวลา 08:00 น. ถึง 03-06-2019 เวลา 18:00 น. วันนัดพบแรงงาน(จัดหางานร่วมกับโฮมโปรฯ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ