tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รีบดำเนินการด่วน ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ปรับค่าแรงขั้นต่ำปี 2565 เริ่ม 1 ต.ค.65
แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้างรีบแจ้งรายชื่อ ภายใน 15 สิงหาคม นี้
เพิ่มช่องทางติดต่อ 0885805900
นัดพบแรงงาน ONLINE จัดหางานมุกดาหาร ครั้งที่2/2565
รายชื่อบริษัทจัดหางานลาว เพื่อการนำเข้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ EIT (1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565)
เชิญร่วมนัดพบแรงงานออนไลน์ อังคาร 22 ก.พ. นี้
ประกาศนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร และหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร
โครงการส่งเสริมการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจSMEs
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
แผนที่ สถานที่สอบสมภาษณ์ฯ (ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 5 สิงหาคม 2564
เปลี่ยนแปลงที่สอบ พนักงานราชการฯ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
 1 2 >