ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แบบรายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร New
การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เตือนนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาต่อใบอนุญาต ด่วน!
เชิญชวน นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มบัตรสีชมพู และที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ คืออะไร
แผ่นพับการไปทำงานต่างประเทศ
รายชื่อบริษัทจัดหางานลาว2019
บริษัท จัดหางานลาว เพื่อติดต่อนำเข้าแรงงานแบบ MOU
รายชื่อบริษัทจัดหางานลาว