กรมการจัดหางาน อนุมัติคำร้องกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1,020,000 บาท
อธิบดี กกจ. ประชุมผู้บริหารกรม กำหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

 1 2 3 >  Last ›