ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง เดือนตุลาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง เดือนกันยายน 2564
ตำแหน่งงานว่าง เดือนสิงหาคม 2564
ประกาศ เรือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศ เรืองการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ประกาศรับสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
ประกาศรับสมัคร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่งงานว่าง เดือนมิถุนายน 2564
ประกาศรับสมัคร กรมการจัดหางาน
ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร อบต.แพรกหนามแดง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 1 2 3 >  Last ›