ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดชุมพรเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารการจัดการการทำงานของแรงงานต้างด้าว New
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Saleman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศ...สหกรณ์โคนมหริภุญชัย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมหริภุญชัย จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565 New
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป New
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา New
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) New
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป New
ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล New
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา New
ประกาศรับสมัคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม New
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000-16,500 บาท (รับสมัครวันที่ 30 ก.ย.-10 ต.ค.65) New
วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาการบัญชี + กลุ่มสาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 28 ก.ย.-12 ต.ค.65) New
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา New
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 - 15 ตุลาคม 2565 New
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว New
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา New
การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้า New
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 New
 1 2 3 >  Last ›