ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 11,500.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 1,785 บาท รวม 13,285.- บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้จนถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ New
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) อัตราค่าตอบแทน วันละ 400.- บาท สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ New
ประกาศจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ New
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ New
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เปิดรับสมัครวันที่ 11 ก.ค. - 5 ส.ค. 65 New
โรงพยาบาลสุโขทัยรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา New
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท (รับสมัครวันที่ 27 มิ.ย. - 4 ก.ค.65) New
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป New
ประกาศ รับสมัครครู/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร 053-092444 New
สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร New
ประกาศ...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 New
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา New
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานบริการ (รปภ.) เพศชาย อายุ 25-40ปี New
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ New
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง รับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเคื่องจักรขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ตั้งแค่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 - 6 กรกฎาคม 2565 New
สหกรณ์จังหวัดระนอง เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ New
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.) ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 50.- บาท New
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1.ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย โทร 055 611 786 ได้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.doe.go.th/sukhothai หัวข้อประกาศรับสมัคร New
วิทยาสารพัดช่างสุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (ชั้น 1 ตึกวิทยบริการ) New
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา) ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท New
 1 2 3 >  Last ›