ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานสรรพกรพื้นที่เลย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22-31 พ.ค 2566 New
ศาลจังหวัดนาทวี รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 New
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 New
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับสมัคร พนักงานให้บริการและบริบาลขั้นสูง จำนวน 40 อัตรา New
โรงพยาบาลเขาสมิง รับสมัคร นักจิตวิทยา, พนักงานเปล, พนักงานเกษตรพื้นฐาน (รับสมัครวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.66) New
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา New
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา New
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองบัวลำภู จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำตลาดกลาง) New
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 40 อัตรา New
ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 New
สพป ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ 2566 New
สพป ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ 2566 New
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท New
ประกาศธนาคารเพื่อการเกาตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัด ปีบัญชี 2566 New
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ New
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง New
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา New
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา New
 1 2 3 >  Last ›