ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ New
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา New
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ New
โรงพยาบาลด่านขุนทด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) New
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตำแหน่งนิติกร New
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(วุฒิ ป.โท 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา) ตำแหน่งนิติกร (วุฒิ ป.โท 1 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-25 ม.ค.66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(1อัตรา) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(3อัตรา) และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ(1อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-25 ม.ค.66
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำกัด รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566
โรงพยาบาลเขาสมิง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 780 บาท (รับสมัครวันที่ 19-27 ม.ค.66)
โรงพยาบาลตราด รับสมัคร นักจิตวิทยา/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 24 ม.ค. 66)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร
 1 2 3 >  Last ›