งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-07-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 17-07-2018 เวลา 16:34 น. วันแนะแนวอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ก่อนพ้นโทษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม วันแนะแนวอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ก่อนพ้นโทษ
18-07-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 18-07-2018 เวลา 16:30 น. แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
17-02-2022 เวลา 13:28 น. ถึง 25-02-2022 เวลา 13:28 น. Nakhonpathom Job Fair On line สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม Page Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม