สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนธันวาคม 61
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมกราคม 62
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกุมภาพันธ์ 62
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมีนาคม 62
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนเมษายน 62
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม 61
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนพฤศจิกายน 61
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กันยายน 61
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน สิงหาคม 61
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกรกฎาคม 61
   สถิติตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ตุลาคม 60 - มิถุนายน 61
   สถิติตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ปีงบประมาณ 2560