ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
นายจ้าง...รีบพาแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ด่วน
เชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ
แจ้งปิดการดำเนินการศูนย์ CI จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงราย
นายจ้างต่างด้าว รายงานตัว On Line ได้แล้ว
ต่อทะเบียนต่างด้าว ไม่มีคิวนัดเดือนเมษายน 61
ค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ OSS
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ oss จังหวัดนครปฐม
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มใบจับคู่และบัตรชมพูหมดอายุ61 ที่ยังไม่ทำพาสปอร์ต ขอให้รีบมานัดคิวพื่อเข้าศูนย์ oss
สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไต้หวัน
สำหรับนิสิตนักศึกษาปี 3-4 ที่สนใจฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา (รับสมัคร 16 ม.ค.-15 ก.พ.61)
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561
กรมการจัดหางานรับรายงานตัวและรับสมัครผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
กระทรวงแรงงานชี้เป้า! ตลาดแรงงานไทย .. เลือกเรียนสายอาชีพ รายได้ดี เป็นที่ต้องการ
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว
การดำเนินการขออนุญาตทำงาน ลาว
การดำเนินการขออนุญาตทำงาน กัมพูชา
4 ขั้นตอน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
ขั้นตอนที่ 1 นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว
ต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน
M-Powered Thailand เพิ่มโอกาสการจ้างงาน
 1 2 >