ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย
เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
‘บิ๊กอู๋’ สั่งเดินหน้า 113 ชุดปฏิบัติการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว พบจับกุม ! กว่า 1,000 ราย
ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย
รายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงงานไทยไปทำงานในไต้หวัน
ความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
บิ๊กอู๋ ! ย้ำ จนท.ตรวจต่างด้าว ผู้ประกอบการ ใช้วาจาสุภาพ นุ่มนวล
บิ๊กอู๋ ย้ำ ! นายจ้างจ้างต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน...ผิดกฎหมาย
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเทอร์เน็ต
บังคับใช้ พ.ร.ก. ต่างด้าว 3 วันแรก ... จับต่างด้าวได้กว่า 100 ราย
นายจ้าง...รีบพาแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ด่วน
เชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ
แจ้งปิดการดำเนินการศูนย์ CI จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนที่ 1 นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว
ต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน