ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เปิดลงทะเบียน ช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME New
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME
ขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวกรณีว่างงาน ระบบเดิมไปพลางก่อน
จ้างงานคนพิการเชิงสังคม ลดหย่อนภาษีได้
ต้องการมีงานทำทันที ลงทะเบียนที่นี่
สจจ.นครปฐม เร่งจัดหาแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว
เตือนคนไทยระวังสาย-นายหน้าเถื่อนหลอกทำงานเกษตรออสเตรเลีย
กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
แนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ ครม.13 กรกฎาคม 64
กระทรวงแรงงาน ส่ง แรงงานไทยเดินทางทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอลปีนี้ รวมแล้วเกือบ 6 พันคน
'ลุงตู่' กำชับ ‘รมว.เฮ้ง’ ดูแลแรงงานไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ปลื้ม! ปี 64 ต้องการแรงงานไทยทะลุเป้า
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุบรับฟังแนวทางบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานทำประกันโควิด ก่อนเดินทางทำงานเกาหลี
ให้บริการงานต่างด้าว On line ง่ายนิดเดียว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
QR-code ให้บริการงานในประเทศ/ต่างประเทศ On line ตลอด 24 ชั่วโมง
 1 2 3 >  Last ›