ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 New
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง Kingwhale Corporation
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานไปทำงานประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตำแหน่งงานว่าง เดือนสิงหาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครสามารถสแกนได้ตาม QR Code ในเอกสารนี้
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะบุคคลในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) มค.64