ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานธุรการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2561
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2561
กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปลัดอำเภอ 180 อัตรา
คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
การรับสมัครคัดเลือกผู้เฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลากาฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี