ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 40 อัตรา
ข่าวประกาศรับสมัครเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง(สถานประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ)
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2566
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง Kingwhale Corporation
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานไปทำงานประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตำแหน่งงานว่าง เดือนสิงหาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครสามารถสแกนได้ตาม QR Code ในเอกสารนี้
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 1 2 >