การโฆษณาจัดหางาน

การขอแจ้งข้อความโฆษณาจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

FILE PDF

 1. บริษัทจัดหางานวินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566
 2. บริษัทจัดหางานทีวีที-ทีน่า เซอร์วิส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 3. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 4. บริษัทจัดหางาน กรุงเทพสุ้นฮวดเทรดดิ้ง จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566
 5. บริษัทจัดหางานเอฟ เอ็ม เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566
 6. บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศสิงคโปร์) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
 7. บริษัทจัดหางานวินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศสิงคโปร์) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
 8. บริษัทจัดหางาน แม่บ้านฮ่องกง จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ฮ่องกง) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 9. บริษัทจัดหางานวินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
 10. บริษัทจัดหางาน จินไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 11. บริษัทจัดหางาน รุ่งชีวิน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
 12. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
 13. บริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐเกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
 14. บริษัทจัดหางาน เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
 15. บริษัทจัดหางาน ซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
 16. บริษัทจัดหางาน ซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
 17. บริษัทจัดหางาน ซีทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 18. บริษัทจัดหางาน เค แอล พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐเกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 19. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 20. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 21. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
 22. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 23. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศโปแลนด์) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
 24. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 25. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 26. บริษัทจัดหางาน เทคโน ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (โปรตุเกส) ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566
 27. บริษัทจัดหางาน เอฟ เอ็ม เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566
 28. บริษัทจัดหางาน เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566
 29. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 30. บริษัทจัดหางาน เทคโน ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (นิวซีแลนด์) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 31. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศคูเวต) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 32. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศมาเลเซีย) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 33. บริษัทจัดหางาน ซากุระ เค พี จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
 34. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
 35. บริษัทจัดหางาน เถาหยวน ไต้หวัน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 36. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
 37. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
 38. บริษัทจัดหางาน จินไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 39. บริษัทจัดหางาน เอ เค แกรนด์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
 40. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เวิร์ค จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566
 41. บริษัทจัดหางาน เค ซี คิวบ์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566
 42. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566
 43. บริษัทจัดหางาน เทคโน ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สิงคโปร์) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566
 44. บริษัทจัดหางาน แม่บ้านฮ่องกง จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ฮ่องกง) ขอขยายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566
 45. บริษัทจัดหางาน เอ็ม ที เวิร์ค จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566
 46. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (มาเลเซีย) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566
 47. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอขยายเวลาโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566
 48. บริษัทจัดหางาน เทคโน ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (มาเลเซีย) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566
 49. บริษัทจัดหางาน ทีวีที ทีน่า เซอร์วิส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566
 50. บริษัทจัดหางาน ทีวีที ทีน่า เซอร์วิส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2566
 51. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐเกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566
 52. บริษัทจัดหางาน ซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566
 53. บริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐเกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566
 54. บริษัทจัดหางาน เค พี ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐเกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2566
 55. บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (มาเลเซีย) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566
 56. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566
 57. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566
 58. บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สิงคโปร์) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566
 59. บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศสิงคโปร์) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566
 60. บริษัทจัดหางาน เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566
 61. บริษัทจัดหางาน เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566
 62. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566
 63. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566
 64. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566
 65. บริษัทจัดหางาน เทคโน ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566
 66. บริษัทจัดหางาน เทคโน ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566
 67. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สิงคโปร์) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566
 68. บริษัทจัดหางาน โอ อี เอ็ม โอเวอร์ซี จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566
 69. บริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (อิสราเอล) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566
 70. บริษัทจัดหางาน เมดโค้ช เฮลธ์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ฮังการี) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566
 71. บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566
 72. บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566
 73. บริษัทจัดหางาน เอ็น ที เค บิสซิเนส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (โปรตุเกส) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
 74. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอขยายเวลาโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566
 75. บริษัทจัดหางาน เอ เค แกรนด์ จำกัด ขอขยายเวลาโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566
 76. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศมาเลเซีย) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566
 77. บริษัทจัดหางาน ไทย เจแปน บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566
 78. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566
 79. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศมาเลเซีย) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566
 80. บริษัทจัดหางาน เซบา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (มาเลเซีย) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566
 81. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566
 82. บริษัทจัดหางาน เอ เค แกรนด์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566
 83. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอขยายโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566
 84. บริษัทจัดหางาน จินไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566
 85. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศสิงคโปร์) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566
 86. บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ภูฏาน) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566
 87. บริษัทจัดหางาน เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566
 88. บริษัทจัดหางาน เอเชียน แมนพาวเวอร์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566
 89. บริษัทจัดหางาน ทีวีที ทีน่า เซอร์วิส จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 90. บริษัทจัดหางาน ซากุระ เค พี จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566
 91. บริษัทจัดหางาน เค แอล พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐเกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566
 92. บริษัทจัดหางาน เอ เค แกรนด์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
 93. บริษัทจัดหางาน เทคโน ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (โปรตุเกส) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
 94. บริษัทจัดหางาน ซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2566
 95. บริษัทจัดหางาน ไทย เจแปน บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2566
 96. บริษัทจัดหางาน เอ็ม ที เวิร์ค จำกัด ขอขยายโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566
 97. บริษัทจัดหางาน เอ็ม ที เวิร์ค จำกัด ขอขยายโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2566
 98. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
 99. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (สาธารณรัฐเกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2566
 100. บริษัทจัดหางาน เอฟ เอ็ม เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2566
 101. บริษัทจัดหางาน เอช เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ซาอุดีอาระเบีย) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2566
 102. บริษัทจัดหางาน ไทย นิปปอน เทรนนิ่ง จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566
 103. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอขยายเวลาโฆษณาจัดหางาน (เกาหลี) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2566
 104. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566
 105. บริษัทจัดหางาน แม่บ้านฮ่องกง จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ฮ่องกง) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566
 106. บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ขอขยายเวลาโฆษณาจัดหางาน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566
 107. บริษัทจัดหางาน ไทย นิปปอน เทรนนิ่ง จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566
 108. บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566
 109. บริษัทจัดหางาน ซีทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566
 110. บริษัทจัดหางาน จินไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566
 111. บริษัทจัดหางาน จินไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอโฆษณาจัดหางาน (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566