แบบชำระเงินธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมค่าคำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แบบชำระเงินธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมค่าคำขอรับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แบบชำระเงินธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แบบ นจ 17 ใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่าย การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 13 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 8 คําขอรับหลักประกันคืน
   แบบ นจ 7 คําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
   แบบ นจ 6 สัญญาค้ำประกันของธนาคาร
   แบบ นจ 5 คําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 4 ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 3 คําขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 2 คําร้องขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 1 การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว