ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว (งบปกติ+กองทุน)

ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว (งบปกติ+กองทุน)

FILE PDF

  1. ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561)
  2. ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
  3. ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
  4. ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
  5. ผลการตรวจสอบ และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวเเย่งอาชีพคนไทย (ทั่วประเทศ) เเยกราย สจก./สจจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
  6. ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
  7. ผลการตรวจสอบ และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวเเย่งอาชีพคนไทย (ทั่วประเทศ) เเยกราย สจก./สจจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)