ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รมว.สุชาติ สั่งกรมการจัดหางานกวาดล้าง “ไกด์เถื่อน” แย่งงานคนไทยใจกลางกรุงเทพฯ
ด่วน!! กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย(เพศชาย) ไปทำงานเกาหลี โครงการ EPS ผ่านระบบออนไลน์
รมว.สุชาติ สั่งกรมการจัดหางานรุกตรวจสอบเยาวราช จับต่างชาติแย่งงานคนไทย
รมว.เฮ้ง ห่วงคนไทยถูกหลอกทำงานผิดกฎหมาย UAE
ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายหน้าเถื่อนหลอกลวงคนไทยทำงานประเทศอิตาลี
ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบแผผนบริหารดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ
คนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อข้อความโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย และขอให้ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ตลอดจนประเทศที่จะไปจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
มติ ครม.การผ่อนผันให้คนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างงานคนต่างด้าวและคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 2564 เพื่อไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทำอย่างไรถึงไม่ถูกหลอกลวง
แนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง
แจ้งเตือนภัย VISA USA
โฆษณาจัดหางานต้องได้รับอนุญาต
 1 2 >