ประชุมเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเรือประมงจังหวัดกระบี่ ฯ
ประชุม 2
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็น เนื่องในโอกาสคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
ประชุมนายจ้าง
ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดระเบียบ เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน โครงการ กำกับติดตาม และประเมินผล
ร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง

 1 2 3 >  Last ›