ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บริจาคโลหิต
ร่วมประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจศูนย์คุมเข้า – ออก
ร่วมรับมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชม นิทรรศการด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

 1 2 3 >  Last ›