รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลังอบรมตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID - 19 จำนวน 4 ชุดๆละ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟโดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำ Part-time
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "ร่วมใจสู้ภัย COVID-19" ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "ประชารัฐร่วมใจ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19" ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสายแลนและไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผนังภายในสำนักผู้ตรวจราชการกรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮค 1530 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนาฬิกาตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน พร้อมแผ่นป้ายจารึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงาน แจง เมียนมา-โรฮิงญา ที่สะเดา ไม่ใช่แรงงานทำงานในไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 1 2 3 >  Last ›