งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
23-05-2017 เวลา 08:39 น. ถึง 23-05-2017 เวลา 16:30 น. กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บริเวณศูนย์อาหาร
04-08-2021 เวลา 16:00 น. ถึง 27-08-2021 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานออนไลน์ @Krabi 2021 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
15-02-2022 เวลา 08:30 น. ถึง 15-02-2022 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานออนไลน์ @Krabi 2022 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ผ่านระบบออนไลน์