โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกระบี่ RSS

 


1. บริษัทซาราฟกระบี่
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

2. บริษัทโตโยต้าอันดามันกระบี่
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

3. บริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จํากัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

4. บริษัทนามหงส์น้ำมันปาล์มจำกัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

5.บริษัท ไบโอเทคออย์
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

6.บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์ม ออยล์จำกัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

7. บริษัทมิตซู ชูเกียรติยนต์ กระบี่ จำกัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

8. บริษัทยูนิวานิช ปาล์ม ออยล์ จำกัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

9. บริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

10. บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

11. บริษัทเฮลตี้โกร๊ป
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...

12.บริษัทไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
http://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/krabi...