นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบสถานประกอบการ
นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรชี้แจงโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน  จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน ลงพื้นที่เชิงรุก
นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน  จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 แห่ง
นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 1 2 3 >  Last ›