รายการ ประเภท
ก.แรงงาน เร่ง!! เด็กไทยเรียนสายอาชีพ รองรับความต้องการแรงงานเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร กรมการจัดหางาน งบประมาณปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
บิ๊กอู๋ ! สร้างงานให้วัยเก๋า ได้บรรจุงานแล้วกว่า 1,400 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน งบประมาณปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุ จำนวน 59 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 3 ปี ช่วยให้คนมีงานทำล้านราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติกร ณ กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติกร ณ กองนิติการ จำนวน 3 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›