วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้/รับสิทธิตามมาตรา 35 ประจำปี 2566 ของนายจ้าง/สถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ และคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 แห่ง
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้/รับสิทธิตามมาตรา35 ประจำปี 2566
เล่าเรียนหลวง
ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กิจกรรม
ร่วมวางพวงมาลาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม)

 1 2 3 >  Last ›