เข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายจาก รมต.กรง.  ณ ห้องประชุม สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัด
โรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัด

 1 2 3 >  Last ›