นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
26-09-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 28-09-2020 เวลา 16:30 น. JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร