การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

40 อาชีพต้องห้าม
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ขยายเวลา
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
แรงงานต่างด้าว
ต่างด้าว
 1 2 3 >  Last ›