ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (กิจกรรม  1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา) รุ่นที่ 5/2562
กิจกรรมนัดพบแรงงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียน (Part Time) “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์  (กิจกรรม  1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา)  รุ่นที่  3/2562  หลักสูตร  “การจักสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด
การตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นางอิงอร ช่วยจวน)  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 06 กันยายน 2561

 1 2 3 >  Last ›