ภาพกิจกรรมการทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ วันที่​ 15​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชายทะล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหารราช วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดนทีคมเขต หมู่ที่ 4 ตำบลคลองฉลาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท่านรัฐมนตรีเยี่ยมศูนย์ OSS ณ โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิด“มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้” จ.สุราษฏร์ธานี เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานในอนาคต เพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชย
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  วันพฤหัสบดีที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ริมน้ำตาปีสุราษฎร์ธานี

 1 2 3 >  Last ›