โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน รุ่นที่ 2/2564 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดแครง
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจัดทำรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้  ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนสวนสาธารณะศรีตาปี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ศาลาริมน้ำตาปี บริเวณศาลหลักเมือง

 1 2 3 >  Last ›