เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจัดทำรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้  ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนสวนสาธารณะศรีตาปี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ศาลาริมน้ำตาปี บริเวณศาลหลักเมือง
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1 2 3 >  Last ›