ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
20-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
10-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีชัยพริ้นติ้ง (ขายปลีก)
20-01-2023 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
20-01-2023 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
20-01-2023 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพและฝึกปฎิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์ (ขายปลีก)
20-01-2023 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพและฝึกปฎิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์ (ขายปลีก)
07-12-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมสำนักงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พอยเตอร์ (ขายปลีก)
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พอยเตอร์ (ขายปลีก)
02-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข 2699 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลังแบตเตอรี่ (ขายปลีก)
21-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
29-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ ทีม อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
28-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ ทีม อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
15-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
15-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางนฤมล รณรงค์ (ขายปลีก)
15-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
 1 2 3 >  Last ›