ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พอยเตอร์ (ขายปลีก)
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
15-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พอยเตอร์ (ขายปลีก)
02-06-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข 2699 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลังแบตเตอรี่ (ขายปลีก)
21-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
29-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ ทีม อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
28-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ ทีม อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
15-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
15-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางนฤมล รณรงค์ (ขายปลีก)
15-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
15-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางอารีย์วรรณ บุญประเสริฐ (ขายปลีก)
11-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พอยเตอร์ (ขายปลีก)
11-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พอยเตอร์ (ขายปลีก)
11-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
11-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุปกรณ์ ว่องพจมาน
10-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
07-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด (ขายปลีก)
03-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ มะลิเผือก
 1 2 3 >  Last ›