ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
17-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
20-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์ (ขายปลีก)
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตนา หิรัญธนวัฒน์
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายบุญลอย หนูลอย
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา เถื่อนวงษ์
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญลอย หนูลอย
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตนา หิรัญธนวัฒน์
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์ (ขายปลีก)
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา เถื่อนวงษ์
12-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
05-03-2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวดี เรืองนะ
24-02-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
24-02-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
24-02-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
 1 2 3 >  Last ›