วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
13-09-2022 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13-09-2022 - 30-11-2022 02-11-2022 - 30-11-2022
29-04-2021 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-04-2021 - 12-05-2021 29-04-2021 - 12-05-2021
24-12-2018 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-12-2018 - 24-12-2018 24-12-2018 - 24-12-2018
07-12-2018 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-12-2018 - 12-12-2018 11-12-2018 - 12-12-2018
27-11-2018 ยกเลือกประกาศ ประกวดราคาซื้อบรรทุก (ดีเซท) ขวาน 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบด้วยวืธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ (E-biddinh 27-11-2018 - 14-06-2019 14-06-2019 - 27-06-2019
27-11-2018 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-11-2018 - 27-11-2018 27-11-2018 - 27-11-2018
15-11-2018 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-11-2018 - 19-11-2018 16-11-2018 - 19-11-2018
16-03-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-03-2018 - 16-03-2018 16-03-2018 - 16-03-2018
18-01-2018 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-01-2018 - 18-01-2018 18-01-2018 - 18-01-2018