นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
12-01-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 12-01-2018 เวลา 15:00 น. เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน (เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ิอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19-01-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 19-01-2018 เวลา 16:00 น. มินิบิ๊กซี รับสมัครงานพนักงานหลายอัตรา ประจำสาขาใกล้บ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี