นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-02-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 22-02-2018 เวลา 15:00 น. ด่วน เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (Part-Time) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมขุนทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
19-06-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 20-06-2018 เวลา 17:00 น. ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
18-12-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 18-12-2019 เวลา 16:00 น. จัดนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี