งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-02-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 22-02-2018 เวลา 15:00 น. ด่วน เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (Part-Time) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมขุนทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
19-06-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 20-06-2018 เวลา 17:00 น. ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
07-02-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 07-02-2019 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียน (Part-Time) วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14-02-2019 เวลา 08:30 น. ถึง 15-02-2019 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นัดพบแรงงาน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21-02-2019 เวลา 08:30 น. ถึง 21-02-2019 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 16:00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ห้องศูนย์ข้อมูลอาชีพ ของ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด ประจำที่สาขาสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ห้องศูนย์ข้อมูลอาชีพ
28-02-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 28-02-2019 เวลา 14:00 น. นัดพบแรงงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 - 14:00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ห้องศูนย์ข้อมูลอาชีพ ของ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด ประจำที่สาขาสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ห้องศูนย์ข้อมูลอาชีพ
18-12-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 18-12-2019 เวลา 16:00 น. จัดนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี
13-01-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 14-01-2020 เวลา 17:00 น. วันมหกรรมอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
13-02-2020 เวลา 08:00 น. ถึง 14-02-2020 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานวิชาการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 17-11-2020 เวลา 15:00 น. รับสมัครงาน/พร้อมสัมภาษณ์งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด 70 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 16:00 น. รับสมัครงาน/พร้อมสัมภาษณ์งาน นายจ้างกว่า 25 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 1000 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โดมอเนกประสงค์ อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
06-07-2021 เวลา 08:30 น. ถึง 06-07-2021 เวลา 16:30 น. วันนัดพบแรงงาน วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08-07-2021 เวลา 08:30 น. ถึง 08-07-2021 เวลา 16:30 น. วันนัดพบแรงงาน วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24-02-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 24-02-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี