ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาโครงการศูนย์ร่วมบรืการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อัดเลือกเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา จำนวน 4 อัตรา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นล่าม ภาษาเมียนมา ลาว หรือกัมพูชา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 1 2 3 >