ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นล่าม ภาษาเมียนมา หรือกัมพูชา
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำปีเดือน มกราคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เรื่อง รายชือผุ้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
 1 2 >