ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำปีเดือน มกราคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เรื่อง รายชือผุ้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานองคนต่างด้าว 2 อัตรา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นล่าม ภาษาเมียนมา ลาว หรือกัมพูชา 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำปีเดือน พฤจิกายน 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำปีเดือน ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำปีเดือน กันยายน 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดงาน TIC ครั้งที่ 13
เปิดรับสมัครงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครงาน บริษัท เซ็นทรัสแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ตำแหน่งงานว่าง ประจำปีเดือน สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับสมัครงาน บริษัท เอ็นริชตัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รับสมัครงานจำนวนมาก ด่วน! บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นอีเลฟเว่น อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
 1 2 >