ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เปิดตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
รมว. เฮ้ง เชิญ ประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service
การคุ้มครองสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและวันทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ก.แรงงาน เตือนภัย SMS หลอกลวงคนหางาน อ้างชื่อบริษัทดัง ให้เงินเดือนสูง ทำงานที่บ้านได้
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ที่เข้ามาทางานตาม MOU มีการจ้างงานครบ 4 ปี
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
ด่วน ! แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงาน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 หากประสงค์จะทำงานต่อให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน 60 วัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2565
รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา
ก.แรงงาน อำนวยความสะดวกนายจ้าง-แรงงานเมียนมา ขยายศูนย์ TDCC อีก 1 ปี
ข่าวดี! เกาหลีรับแรงงานไทยทำงานกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และกิจการเกษตรและปศุสัตว์ กว่า 6 พันคน
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11
นายหน้าเถื่อนยังระบาด!! หลอกคนไปทำงานต่างประเทศผ่านโซเชียลมีเดีย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 1 2 3 >  Last ›