tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) New
ด่วน ! นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้เร่งดำเนินการ ตามมติ ครม.20 ส.ค.2562 ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย. 63 นี้
รมว. แรงงาน เตือน สถานศึกษารัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงานให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นํา ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์งาน JOB EXPO THAILAND 2020 ณ ทำเนียบรัฐบาล
ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังเปิดให้บริการ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย. 63 เพื่อบริการรับสมัครงานในการจัดงานมหกรรม Job Expo Thailand 2020
จับกัง 1 สั่งกรมการจัดหางาน ผนึกกำลังให้บริการคนหางานทั่วประเทศ พร้อม JOB EXPO THAILAND 2020
กระทรวงแรงงาน เชิญร่วมงาน JOB EXPO Thailand 2020 วันที่ 26-28 ก.ย. 63 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ ขั้นตอนการใช้บริการจัดหางาน(หางาน/หาพนักงาน) ผ่านระบบ Smart job Platform
การดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หม่อมเต่า รับข้อเสนอ ผู้นำเข้าแรงงานต่างด้าวในประเทศ
กรมการจัดหางาน เร่งติดตั้งเครื่อง EDC ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ใช้แทนเงินสด ลดการสัมผัส
ก.แรงงาน รับข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี จับตาแรงงานต่างด้าว
กกจ. เข้ม ต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย
กรมการจัดหางาน ย้ำ คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกคน ควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับการคุ้มครอง
ขยายระยะเวลาการผ่อนปรนการดำเนินการของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง
ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวโดยผ่านระบบ e-Service
เว็บไซต์ยื่นแบบคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list)
 1 2 3 >