งานนัดพบแรงงานย่อย RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
26-04-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 27-04-2019 เวลา 15:00 น. ตลาดนัดอาชีพ นัดพบแรงงาน วันที่ 26 - 27 เมษ่ายน 25622 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี