งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
25-03-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 25-03-2023 เวลา 15:00 น. ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.