นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
21-04-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 22-04-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ 21-22 เม.ย. 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ คนหางานลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า http://jobit2.doe.go.th/uttaradit สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์