ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดจัด Job Expo Thailand 2020 รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่ง วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา New
สถิติผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
กำหนดการสอบคัดเลือกพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฝึกปฎิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร Im Japan ปี 2563 ครั้งที่2 เพศชาย ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials)
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
วารสารสำนักงานจัดหางานจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 4-8 และลำดับที่ 9-12 (สำรอง) เพื่อจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการ (พนักงานจ้างเหมาบริการ รายวัน)
ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
ระบบบริการจัดหางานออนไลน์ ที่สามารถทำได้ที่บ้าน (อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ)
กรมการจัดหางาน ให้บริการออนไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน
สถิติผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศชาย
สถิติผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562
ขั้นตอนดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562
บทกำหนดโทษ คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือที่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำรวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวัน
เตือน! ระวังถูกหลอกลวงโดยอ้างงานก่อสร้างรายได้ดีในประเทศเมียนมา
 1 2 >