ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 New
ระเบียบกระทรวงแรางงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ พ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงแรางงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อมูลการขอวัคซีนพาสปอร์ต
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับเทียบเพื่อเดินทางกลับ (Return Recalibration Programme) และโครงการปรับเทียบเพื่อจ้างงาน (Employment Recalibration Programme) ของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น
เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ พาคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64
แจ้งเดือน การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการแอบอ้างรับลงทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำรวจความต้องการแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล​โปรดระวัง​มิจฉาชีพ​แอบอ้าง​ขอความช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบทักษะฝีมืองานอุตสาหกรรมบริการอาหารของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชะลอเดินทางเข้าไต้หวัน
ข้อมูลอาชีพอิสระ 2021 จำนวน 186 อาชีพ
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 1 - 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบทักษะฝีมืองานอุตสาหกรรมบริการอาหารของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)
 1 2 3 >  Last ›