ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สถิติผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562
ขั้นตอนดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562
บทกำหนดโทษ คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือที่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำรวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวัน
เตือน! ระวังถูกหลอกลวงโดยอ้างงานก่อสร้างรายได้ดีในประเทศเมียนมา
เตือน! การเดินทางไปทำงานในธุรกิจนวดสปา ที่ประเทศเลบานอน
เตือน ! ระวังถูกหลอกไปทำงานนวดในรัฐกาตาร์ หลังพบนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง
ระบบแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว DOE Help Me กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่น 14
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ประกาศใช้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ เช่น เพิ่มบทกำหนดโทษ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
ให้มาร้องทุกข์ ในกรณีที่ถูกเฟสบุ๊คชื่อ "หาแฟนต่างประเทศ หางานต่างประเทศ" หลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
วิธีการใช้งานเมนูประกาศรับสมัครงาน ข่าวประกาศ และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ที่ประกาศไว้ทั้งหมด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
บริการทดสอบความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพออนไลน์ (vgnew e-Services)
บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง (empui e-Services)