ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD. New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ญี่ปุ่น กับนายจ้างบริษัท Jasmine Thai Co., Ltd. ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566
หลักฐานที่ต้องยื่น ณ ด่านตรวจคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ระวัง เจอเฟซบุีกแบบนี้ อย่าสมัครงานด้วย
เตือน คนหางาน อย่าลักลอบไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย
12 ข้อแนะนำ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 4 (เพศชาย) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ โอกาสของแรงงานทักษะฝีมือ โดยเฉพาะสาขาช่างก่อสร้างในการเดินทางไปทำงานในราชอาณาจักรเดนมาร์ก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "SURATTHANI JOB FAIR 2023"
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ โอกาสของแรงงานทักษะฝีมือ โดยเฉพาะสาขาช่างก่อสร้างในการเดินทางไปทำงานในราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประกาศ การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (point system) ครั้งที่ 12 (2) ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ปี 66
ประชาสัมพันธ์ ระวังตกเป็นเหยื่ออย่างหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกไปทำงานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมนัดพบแรงงาน (นายจ้างที่ไม่มาสัมภาษณ์งาน)
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมนัดพบแรงงาน (นายจ้างมาสัมภาษณ์งาน)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กร IM JAPAN ปี 2566 ครั้งที่ 3 เพศชาย ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ (กิจกรรมนัดพบแรงงาน)
 1 2 3 >  Last ›