ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ผู้หญิง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilld Worker : SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ ๑๑ ประเภทกิจการก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 1 (เพศชาย) สอบที่จังหวัดอุดรธานี รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ "แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมในข้อหาคดียาเสพติด"
สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ
8 ข้อ ควรคิดก่อนไปทำงานต่างประเทศ
เตือนภัยถูกหลอกให้เดินทาง ไปทํางานใน อิตาลี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ประกาศเตือนคนไทย!! อย่าหลงเชื่องาน PR เมืองป๊อก เมือความจริงโดนบังคับขายบริการ โดนบังคับเสพยา ติดหนี้ โดนยึดพาสปอร์ต กลับไทยไม่ได้ ถูกขายต่อ!
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ 2022 มหกรรมจัดหางาน สำหรับแรงงานคนไทยและคนเกาหลี
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมการขนส่งทางราง (สรุปผลการสัมมนาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฯ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ที่ยื่นขออนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว กลุ่มตามมติ 5 กรกฎาคม 2565 ให้รีบดำเนินดังนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการการรับจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาอาชีพ "งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม" และ "อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม" และเพิ่มรูปแบบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 1 2 3 >  Last ›