ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ New
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นตอนการใช้บริการ Fast Track และ Visit Japan Web ก่อนเดินทางเข้าและเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งญี่ปุ่น(Organization for Technical Intern Training: OTIT) New
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป New
มาตราการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าสวีเดน ฤดูการปี 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้า MOU สัญชาติเมียนมาที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้า MOU สัญชาติกัมพูชาที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ส่งสำเนาข้อมูลทางทะเบียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนาหนังสือรับแจ้งการจดทะเบียนลูกจ้าง (บต.15.) ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ นครศรีเลเบอร์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง และข่าวสารด้านแรงงานแก่ประชาชนคนหางานให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่อง ประกาศยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (เพศชาย)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
ประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้า MOU สัญชาติลาวที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
เชิญชวน ผู้ที่ต้องการไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
 1 2 3 >  Last ›