ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน

img special event

" ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ "

ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ