ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศ...สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ...ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 งานเกษตร/ปศุสัตว์ (รับเฉพาะเพศชาย)
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานจัคหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ...โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำเรือนพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศการรับรายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณารัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 9-15 ตุลาคม 2564
ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 3 อัตรา
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดช้างเป็นลูกช้างชัวควาวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 < 1 2 3 4 >  Last ›