ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1-8 ตุลาคม 2564
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครพนักงานของโรงเรียน ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน จำนวน 1 อัตรา พนักงานเปล เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 25 - 30 กันยายน 2564
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564
ประกาศ...สหกรณ์การเกษตรป่าซาง จำกัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 11 - 17 กันยายน 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564
ประกาศ...จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 3 กันยายน 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2564
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2564
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ตตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›