ตำแหน่งงานราชการ

จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดกาญจนบุรี   

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง)
         รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง จำนวน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ 
         ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดสุพรรณบุรี

         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สุพรรณบุรี) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
         ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 กรกฎาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดนครปฐม         

         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นครปฐม) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

         ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 กรกฎาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

 จังหวัดสมุทรสาคร

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง)

         รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง จำนวน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ 
         ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดสมุทรสงคราม

         กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
         จำนวน 46 อัตรา หลายจังหวัด
         ตั้งแต่วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2565  คลิกอ่านที่นี่ 

จังหวัดเพชรบุรี 

         โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 
         รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 

         ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2565 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

         สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 

         ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565  คลิกอ่านที่นี่

                     

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด