ตำแหน่งงานราชการ


จังหวัดราชบุรี

      กรมการพัฒนาชุมชน ราชบุรี
      รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา 
      ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี 
      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 
      ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดกาญจนบุรี   

      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
      รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      ตั้งแต่วันที่ 6-16 ธันวาคม 2565  คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดสุพรรณบุรี

      -ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

จังหวัดนครปฐม         

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
      รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 
      ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

      เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม

      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา 
      ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

 จังหวัดสมุทรสาคร

      ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครรับสมัครจ้างเหมาบริการ
      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติด
      ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่ 

จังหวัดสมุทรสงคราม

     -ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

จังหวัดเพชรบุรี 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี 
     รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 
     ตั้งแต่วันที่ 6-16 ธันวาคม 2565 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประจวบคีรีขันธ์
     รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 14 อัตรา 
     ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565  คลิกอ่านที่นี่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ก พิเศษ)
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา 
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565
Link สมัคร https://dede.thaijobjob.com/


ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด


FILE PDF

  1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (จังหวัดราชบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-16 ธันวาคม 2565
  4. เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา 2-14 ธันวาคม 2565
  5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 12-18 ธันวาคม 2565
  6. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2565
  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 6-16 ธันวาคม 2565