ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งนจังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562

อบต.ดอนตะโก รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลปากแพรก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

อบจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดนครปฐม

เทศบาลตำบลขุนแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรสาคร

ยังไม่มีข้อมูลตำแหน่งงานว่างราชการ

ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครครูหอพักดูแลนักเรียน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562

อบต.ป่าเด็ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด