ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ตำแหน่งงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2565

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2565 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2565

มณฑลทหารบกที่ 16 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 มกราคม 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565

ตำแหน่งงาน จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2565

ตำแหน่งงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2565

ตำแหน่งงาน จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2565

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2565

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 มกราคม 2565

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2565

ตำแหน่งงาน จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม 2565

ตำแหน่งงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มกราคม 2565

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 10 -18 มกราคม 2565

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 61 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 2565

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 2565

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ บัดนี้จนถึง 22 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มกราคม 2565

เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4 -14 มกราคม 2565

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเพื่อปฏิบัติงาน สถาบัน 8 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2565

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4 - 14 มกราคม 2565

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 51 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มกราคม 2565

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับเข้าราชการ 3 อัตราต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565

FILE PDF