tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ตำแหน่งงาน จังหวัดราชบุรี

สสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563

อบจ.กาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำแหน่งงาน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

เรือนจำกลางนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2563

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดเพชรบุรี

กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2563

โรงเรียนดอนยางวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-17 สิงหาคม 2563

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลบ้านแหลม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2563

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตราตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2563

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 20 อัตราตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2563

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. จำนวน 10,438 อัตราตั้งแต่วันที่ สอบ 29 - 30 สิงหาคม 2563

สมัครสอบ ก.พ. 2563 เปิดสอบ กพ. ภาค ก ประจำปี 63 (กำหนดการสอบใหม่)ตั้งแต่วันที่ สอบ 27 กันยายน 2563

เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563

FILE PDF