tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ กรมการจัดหางาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 17 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งงานราชการ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ตำแหน่งงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 ตุลาคม 2563

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์อนามัยที่ 5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-27 ตุลาคม 2563

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 91 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนฟ้าใสวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ยังไม่มีตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ยังไม่มีตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงาน จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยังไม่มีตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตราตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 62 อัตราตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตราตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 225 อัตราตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตราตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563

รงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 15 อัตราตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 22 ตุลาคม 2563

เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตราตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตราตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตราตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม 2563

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตราตั้งแต่วันที่ 5 - 27 ตุลาคม 2563