ตำแหน่งงานราชการ


จังหวัดราชบุรี

     -ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

จังหวัดกาญจนบุรี        

     โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี
     รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา
     ตั้งแต่วันที่ 20มี.ค. - 19เม.ย. 2566 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดสุพรรณบุรี

     สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี 
     รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
     ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  2  อัตรา
     ตำแหน่งนักโภชนาการ  1  อัตรา
     ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดนครปฐม         

     -ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

 จังหวัดสมุทรสาคร

     โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
      รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
     ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค - 7 เม.ย. พ.ศ.2566 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดสมุทรสงคราม

     โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
     รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  1  อัตรา
     ตั้งแต่ 20มี.ค. - 31มี.ค. 2566 คลิกอ่านที่นี่

     องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม 
     รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     ตั้งแต่วันที่ 3เม.ย. - 12เม.ย. 2566 คลิกอ่านที่นี่

     สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม 
     รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ รวม 4 อัตรา
     ตั้งแต่วันที่ 20มี.ค. - 31พ.ค. 2566 คลิกอ่านที่นี่

จังหวัดเพชรบุรี 

     -ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

     -ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร


ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด