ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ ใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก 

ตำแหน่งนจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-28 เมษายน 2562

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับสมัครครู จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2562

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-24 เมษายน 2562

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2562

อบต.ธรรมเสน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-23 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2562

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (สุพรรณบุรี) วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลสามชุก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-24 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 เมษายน 2562

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา-สุขศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-24 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-29 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรสาคร

สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรสงคราม

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2562

สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลบ้านแหลม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

สพม.เขต 10 เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการครูและลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (หัวหิน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด