ประชาสัมพันธ์วารสารทั่วไป


ประชาสัมพันธ์วารสารทั่วไป

ปี 2566

วารสารสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++ภาคเหนือ++++++++++++++++++++++++++++++++

ปี 2566

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่


+++++++++++++++++++++++++ภาคใต้++++++++++++++++++++++++++++++++

ปี 2566

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่


++++++++++++++++++++ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ++++++++++++++++++++++++++

ปี 2566

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่


+++++++++++++++++++++++++++++ภาคตะวันตก++++++++++++++++++++++++++

ปี 2566

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่