ประชาสัมพันธ์วารสารทั่วไป


ประชาสัมพันธ์วารสารทั่วไป


วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++ภาคกลาง++++++++++++++++++++++++++++++++

ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร  ประจำเดือนตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง  ไตรมาส 1 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร  ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++ภาคเหนือ++++++++++++++++++++++++++++++++

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ  ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  ประจำเดือนตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ  ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ  ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ  ประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

สารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ  ประจำเดือนเมษายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ  ประจำเดือนมกราคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาส 4 2564  คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++ภาคใต้++++++++++++++++++++++++++++++++

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ไตรมาส 2 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคใต้ ปี 2564 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ไตรมาส 1 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ประจำเดือนเมษายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ประจำเดือนมกราคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม) คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 4 2564 คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++ภาคตะวันออก+++++++++++++++++++++++++

ข่าวสารจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก  ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก  ประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิกที่นี่

ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก  ประจำเดือนเมษายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ++++++++++++++++++++++++++

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำเดือนมกราคม 2565 คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++ภาคตะวันตก++++++++++++++++++++++++++

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 คลิกที่นี่