เส้นทางสู่โลกอาชีพ

เช็คลิสต์ 10 อาชีพ มาแรง ปี 2565 ที่ต้องจับตามอง

โดยจากการวิเคราะห์แล้ว 10 อาชีพ หรือสายงานที่มาแรง ส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นหลัก นอกจากนั้นเทรนด์อาชีพที่จ้างงานระยะสั้น ก็ติดอันกับสายงานมาแรงเช่นกัน เนื่องด้วย วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆไม่สามารถคาดการณ์และลงทุนกับการจ้างพนักงานประจำได้เหมือนเดิม ขณะที่ งานด้านธุรกิจโลจิสติกส์และบริการทางการแพทย์ ยังเป็น 2 ธุรกิจมาแรงท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 นี้
และ 10 อาชีพ มาแรง ปี 2565 มีสายงานใดบ้าง เช็คได้จาก Infographic นี้
info สายงาน 2022

3 Hard skills & 4 Soft skills ที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการ

สำหรับคนที่จะได้ไปต่อในสายงานต่างๆยังจำเป็นต้องมีทักษะที่โดดเด่น สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ด้วย โดยเฉพาะ “Soft Skills” หรือทักษะในการใช้ชีวิตที่จะใช้ปรับกับรูปแบบการทำงานที่ต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งยุค อย่างระบบออโตเมชั่นต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องมี “Hard Skills” นั่นคือ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาชีพและในสายงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ
โดย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้แนะนำ 3 Hard skills & 4 Soft skills ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี เพื่อก้าวผ่านทุกความท้าทายในการโลกการทำงานไปให้ได้ ดังนี้

  • 3 Hard Skills
  1. ทักษะทางเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ต้องการของโลก อย่าง STEM (Science Technology Engineering Mathematics) เพิ่มเข้าไปด้วย
  2. ทักษะการทำงาน ต้องเป็นไปในทางที่รู้ลึก รู้จริงในสายงานที่ทำ
  3. ทักษะด้านภาษา ภาษาที่ 3 มีความจำเป็นมากขึ้น ยิ่งทักษะด้านภาษาดียิ่งได้เปรียบ
รวมถึงการเพิ่มความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ต้องการของโลก อย่าง STEM (Science Technology Engineering Mathematics) เพิ่มเข้าไปด้วย

  • 4 Soft Skills
  1. การสื่อสารที่ดี จะส่งเสริมให้สามารถทำงานได้ดี ในยุคที่ระบบออโตเมชั่นเข้ามามากขึ้น
  2. การปรับตัว ใครปรับตัวได้เร็วเข้าใจสถานการณ์ได้ดีกว่าจะได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันในยุคนี้
  3. ทักษะทางธุรกิจ ผู้ที่บูรณาการทักษะทางธุรกิจกับงานที่กำลังทำอยู่ได้ดี จะสามารถต่อยอดในมิติอื่นๆ ได้ดี
  4. ทักษะคน ทักษะการบริหารคนและการอยู่ร่วมกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได้ดี