กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ANIMATION

https://www.youtube.com/watch?v=9Bo2T6Qvqt0&t=2s