รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 1 2 3 >  Last ›