tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th
อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม กรมการจัดหางาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว

 1 2 3 >  Last ›