tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าสารตลาดแรงงาน ฉบับที่ 35 ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563
ตำแหน่งงานวันนัดพบแรงงาน (Phuket job fair 2020)
นัดพบแรงงานจังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้
กรมการจัดหางาน เผยผลการดำเนินการมาตรการจ้างงาน ช่วงวิกฤติโควิด – 19
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2
ข่าวสารตลาดแรงงาน ฉบับที่ 35 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
กกจ. เดินหน้าสร้างงานวัยเก๋า
ก.แรงงาน ย้ำ คุมเข้มมาตรการส่งแรงงานไทยไป ตปท.
หม่อมเต่า ส่ง แรงงานไทยไปตปท. หลังสถานการณ์โควิด-19
ก.แรงงาน รับข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี จับตาแรงงานต่างด้าว
ปูพรม สแกนการทำงานของคนต่างด้าว ในสถานประกอบการ ทุกพื้นที่
กกจ. เข้ม ต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย
SmartJob Magazine : SJC PHUKET JULY 2020
สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2563
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ
กรมการจัดหางาน ประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์มีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
 1 2 3 >  Last ›