tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ข่าวดี!!! สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าว ที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา 67 แห่งพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)
ให้นายจ้าง/สถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ระยะที่ 2
ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ประกาศผลสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
การพิสูจสัญชาติแรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ประกาศจังหวัดภูเก็ต ผลการสอบข้อเขียนและทดสอบคอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าวที่มีบัตรชมพู กิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจะหมดอายุ 1 พ.ย. 60
ย้ายสถานที่ทำการศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven
​ด่วน ! รับสมัครชายไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน สมัครฟรี ! 15 – 18 สิงหาคมนี้เท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
 1 2 3 >