tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต New
๋JOBBOK ตู้งาน บริการ ณ บิ๊กซี สาขาภูเก็ต
ฝึกอบรม ฟรี
‘รมว.แรงงาน’ เผยเดือนกันยายน 2561 ระงับการเดินทางผู้มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้มากสุดกว่า 200 ราย
บิ๊กแรงงาน ! เผยผลสอบทุจริตเงินคนพิการ พบผู้ประกอบการบางรายปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย
‘บิ๊กอู๋’ เร่งแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ปิดจ้อบ ! ต่ออายุแรงงานประมง ม.83 ยอด 6,082 คน
ไทย-เมียนมา ร่วมเปิดศูนย์แรกรับฯ จังหวัดระนอง รองรับนำเข้า MOU
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ข่าวดี!!! สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าว ที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา 67 แห่งพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)
ให้นายจ้าง/สถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ระยะที่ 2
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ประกาศผลสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
การพิสูจสัญชาติแรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา
 1 2 3 >