ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
รมว.แรงงาน เร่งเดินเครื่องพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้วเสร็จ ตามกำหนดเน้นบูรณาการการทำงาน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ประกาศผลสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
การพิสูจสัญชาติแรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ประกาศจังหวัดภูเก็ต ผลการสอบข้อเขียนและทดสอบคอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สมาคมประมงและผู้ประกอบการประมงขานรับค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานประมง 12,000 บาท พร้อมอัดสวัสดิการเพียบ ! ดึงแรงงานไทยทำงาน
ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าวที่มีบัตรชมพู กิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจะหมดอายุ 1 พ.ย. 60
ย้ายสถานที่ทำการศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
​ด่วน ! รับสมัครชายไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน สมัครฟรี ! 15 – 18 สิงหาคมนี้เท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ขั้นตอนการดำเนินการในศูนย์รับแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตาม พ.ร.ก.2560
 1 2 3 >