tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
24-11-2016 เวลา 14:29 น. ถึง 25-11-2016 เวลา 14:29 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดนับพบแรงงาน Phuket job fair สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง home Works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
13-01-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 13-01-2017 เวลา 17:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดนัดพบแรงงาน Phuket Jobfair สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง Home works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
09-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 09-03-2017 เวลา 17:00 น. ขอเชิญร่วม PHUKET JOB FAIR สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง Home works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
28-07-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 28-07-2017 เวลา 17:00 น. งานนัดพบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง home Works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
15-01-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 16-01-2018 เวลา 16:30 น. ขอเชิญร่วมงาน PHUKET JOBFAIR 2018 และตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
28-04-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 28-04-2018 เวลา 18:00 น. เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน Phuket Job Fair สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต