tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
24-11-2016 เวลา 14:29 น. ถึง 25-11-2016 เวลา 14:29 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดนับพบแรงงาน Phuket job fair สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง home Works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
13-01-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 13-01-2017 เวลา 17:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดนัดพบแรงงาน Phuket Jobfair สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง Home works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
09-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 09-03-2017 เวลา 17:00 น. ขอเชิญร่วม PHUKET JOB FAIR สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง Home works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
28-07-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 28-07-2017 เวลา 17:00 น. งานนัดพบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้าง home Works สาขาภูเก็ต บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
15-01-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 16-01-2018 เวลา 16:30 น. ขอเชิญร่วมงาน PHUKET JOBFAIR 2018 และตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
28-04-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 28-04-2018 เวลา 18:00 น. เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน Phuket Job Fair สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
14-12-2018 เวลา 09:30 น. ถึง 14-12-2018 เวลา 16:30 น. งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 PHUKET JOBS FAIR สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างโฮมเวิร์ค (เก่า) ตรงข้ามเซ็ลทรัลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
16-03-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 16-03-2019 เวลา 16:00 น. ขอเชิญเข้าร่วมงาน Phuket Job Fair 2019 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20-12-2019 เวลา 00:00 น. ถึง 20-12-2019 เวลา 17:30 น. PHUKET JOB FAIR 2020 นัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 บ้าน แอนด์ บียอนด์ ตรงข้ามเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
20-08-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 20-08-2020 เวลา 15:00 น. วันนัดพบแรงงาน (Phuket Job Fair 2020) สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต บ้าน แอนด์ บียอนด์ (ตรงข้ามเซ็นทรัลภูเก็ต)
02-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 02-11-2020 เวลา 16:30 น. กระทรวงแรงงานพบประชาชน@Phuket สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั้ง เทศบาลนครภูเก็ต @ สะพานหิน
28-06-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 28-07-2021 เวลา 15:00 น. ๋JOB FAIR NEW NORMAL 2021 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
27-12-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 27-12-2022 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน (Phuket Job Fair 2022) สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ลานกิจกรรมพับบลิคเฮ้าส์ (หน้า KFC) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต (ฝั่งเฟสติวัล)