ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิการเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเตือนจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับสอบ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเตือนจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน