ช่องทางการตรวจสอบยอดเงิน กบข. ทั้งหมด 7 ช่องทาง RSS

 

อัปเดตช่องทางตรวจสอบยอดเงิน กบข. ให้สมาชิกสะดวกยิ่งขึ้น!! ไม่ว่าจะเป็น...

✔️My GPF Application เมนูบัญชีของฉัน และ เมนูคุยกับบอท https://bit.ly/2WsOKgQ (เข้าทางมือถือ)

✔️My GPF Website เมนูบัญชีของฉัน https://mygpf.gpf.or.th/ (เข้าทางคอมฯ)

✔️LINE กบข. @gpfcommunity เมนู ดูยอดเงินปัจจุบัน (เข้าทางมือถือ)

✔️ใบแจ้งยอดเงินประจำปี สมาชิกจะได้รับช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ของทุกปี

✔️ Contact Center โทร.1179 กด 6 (คุยกับเจ้าหน้าที่)

✔️ IVR Service โทร.1179 กด 4 (ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ)