ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘
สมาชิก กบข เปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ต้องทำอย่างไร
แนะนำ 2บัดดี้คู่กายสมาชิก กบข.
สมาชิกที่กำลังจะเกษียณในปี 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ –30 ก.ย. 2564
ช่องทางการตรวจสอบยอดเงิน กบข. ทั้งหมด 7 ช่องทาง
สิทธิ์รับเงิน กบข. คืนเป็นอย่างไร
รวมสิทธิพิเศษ กบข. มาใหม่! ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์
สมาชิก กบข. ร่วมอบรมออนไลน์ ในเดือนมิ.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM ฟรี!
รอบรู้เรื่องราว กบข. เรื่องความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมาย
ขอเชิญร่วมลงคะแนนคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้จัดทำรายงานผลการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ... สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓
รับสมัครพนักงานกองทุน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจาก ราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเลื่อนวันจัดโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมการจัดหางาน
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเลื่อนวันจัดโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
 1 2 3 >