สมาชิก กบข เปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ต้องทำอย่างไร RSS

 

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มให้ยุ่งยาก! สมาชิก กบข. จะแก้ไขคำนำหน้า, ชื่อ-สกุล , อีเมล , เบอร์มือถือ , ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ก็สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น