Job Box แม็คโครสุโขทัย
1
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ณ วัดกลางบ้านขวาง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ปี 2562
กิจกรรม
1

 1 2 3 >  Last ›