วันที่ 26 กันยายน 2560 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมออกหน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่ กับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดหนองกก ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
1
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง
1
1

 1 2 3 >  Last ›