รายการ ประเภท
​แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน สามารถทำงานได้ตามปกติ พบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินแจ้งอธิบดีกรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
นัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแตวันที่ 6-17 กรกฎาคม 60
ข่าวประกาศรับสมัคร
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (สมัคร 22 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60)
ข่าวประกาศรับสมัคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประกาศรับสมัคร
ทรู คอร์ปปอเรชั่น
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
สรุปตำแหน่งงานว่าเดือน มิถุนายน 60
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
จ้างพิมพ์คููู่มือการขอรับใบอนุญาตทำงานและการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในคดีค้ามนุษย์ จำนวน 1,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
​กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครฟรี 3 – 7 กรกฎาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครงาน บริษัท เอส จี ทูเกสเตอร์ สุราษฏร์ธานี
ข่าวประกาศรับสมัคร
ไฟล์งานสำหรับสำเนาแผ่นปลิว พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง Flight stewardess จำนวน 35 คน เพื่อไปทำงาน บริษัท Singapore Airline Limited
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
ข่าวประกาศรับสมัคร
 1 2 3 >  Last ›