รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขีดเส้นใต้ นายจ้าง ยื่น Name list และตรวจสุขภาพแรงงาน ก่อนปิดจ๊อบต่ออายุต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ของกรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS ในโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประจำปี 2563 จำนวน 7,000,000 ข้อความ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ เอ.เอ.อินเตอร์ เอเจนซี่ จำกัด]
ข่าวประกาศ
กรมการจัดหางาน จับมือ ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ต่ออายุแรงงานต่างด้าว ใช้ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ “ Northern Job & Career Expo 2020” ที่พิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แม่บ้านอันดับหนึ่ง จำกัด]
ข่าวประกาศ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต.6:ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 350,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอร์นิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างทำใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (แบบ บต.6) สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผูัชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนด้วยวิธีเประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 597 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›